Privacy Beleid

Privacyverklaring
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden nooit doorgegeven aan een derde partij.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u met ons correspondeert, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze diensten door dit te melden bij navolgend adres:
 

info@doubleblend.be

Double Blend
Heiendestraat 28
9160 Lokeren

Wijzigingen aan Privacybeleid: 
Wij behouden het recht om ten aller tijde wijzigingen aan te brengen aan ons Privacybeleid. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden op de website.

Close Menu